Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom Klas

Kataloški broj: 110 001

EAN: 8606008730462

Primena:

 • Postavljanje na slivnik u nivou pločica u prostorijama sa odvodom vode
 • Postavljanje na slivnik u tuševima sa podnim odvođenjem vode
 • Podešavanje željene visine rešetke iznad slivnika skraćivanjem kvadratnog ulivnog nastavka

Tehnički podaci:

 • Materijal: AISI 304, PP
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Dimenzije: 150x150x79mm
 • Težina: 340g
 • Nosivost: 300kg (klasa K3)

Standard:
SRPS EN 1253

Specifikacija:

 • Skraćivanjem kvadratnog ulivnog nastavka rešetka se postavlja na željenu visinu
 • Maksimalna visina kvadratnog ulivnog nastavka je 79mm
 • Minimalna visina kvadratnog ulivnog nastavka je 25mm
 • Drenažni kanali obezbeđuju da se voda koja se javi izvan kvadratnog ulivnog nastavka vodi u slivnik
 • Isporučuje se sa zaptivkom koja obezbeđuje zaptiven spoj okruglog ulivnog nastavka i slivnika
 • Bezbedno gaženje bosim stopalima
 • Zaštićen dizajn rešetke

Download:

  Tehnički list